アイスランド語のsamstarfはどういう意味ですか?

アイスランド語のsamstarfという単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,アイスランド語でのsamstarfの使用方法について説明しています。

アイスランド語samstarfという単語は,協力を意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語samstarfの意味

協力

noun (名詞)

Hlýðni og samstarf verður regla en ekki undantekning.
従順であるのが当たり前になり,協力するのが当然のことになるのです。

その他の例を見る

Eigum gott samstarf við bóknámsstjórann okkar
書籍研究の司会者に協力する
Þær eiga líka með sér alþjóðlegt samstarf.
彼は国際的な働きもした。
Nokkurra vikna samstarf úti á akrinum getur skilað sér í góðum endurheimsóknum og jafnvel heimabiblíunámi með hjálp bókarinnar Þekking sem leiðir til eilífs lífs.
宣教において数週間一緒に働けば,良い再訪問への道が開かれ,「永遠の命に導く知識」の本を使って家庭聖書研究を始めることさえできるかもしれません。
Eftir stríðið vildi franska lögreglan fá mömmu til að skrifa undir skjal þar sem þessi kona var sökuð um samstarf við Þjóðverja.
終戦後,フランスの警察は,この女性をドイツの協力者として訴える書類を作成し,それに母が署名することを希望しました。
6 Fordæmi okkar í því að eiga gott samstarf við bóknámshópinn og vera fús til að aðstoða þá reynsluminni mun hjálpa til að skapa hlýlegt og vingjarnlegt andrúmsloft í safnaðarbóknáminu er við vinnum að því að „gjöra öllum gott og einkum trúbræðrum vorum.“ — Gal.
6 わたしたちが『すべての人,ことに信仰において結ばれている人たちに対して,良いことを行ない』,各自が協力する点で模範を示し,経験の浅い人を進んで助けるなら,会衆の書籍研究には温かで打ち解けた雰囲気がかもし出されることでしょう。
(Matteus 28:19, 20) Samstarf okkar við öldungana er einnig undirbúningur fyrir eilíft líf í nýrri heimsskipan.
マタイ 28:19,20)長老たちにわたしたちが協力することは,新しい事物の体制におけるとこしえの命のための備えをすることでもあるのです。
TORONTORÁÐSTEFNUNNI, sem áður hefur verið getið, lauk með ákalli til allra þjóða um samstarf í að snúast gegn þeirri alvarlegu ógnun sem gróðurhúsaáhrifin eru.
前の記事で述べたトロント会議は,温室効果の問題に関し国際的な協力を求める熱烈なアピールを採択して幕を閉じました。
5 Að hjálpa óreglulegum og óvirkum: Ef þú veist um einhverja, sem hafa ekki farið út í boðunarstarfið í einn eða tvo mánuði, gætirðu kannski hvatt þá til dáða og boðið þeim samstarf.
5 活動を再開するよう他の人を助ける: ここ一,二か月のあいだ野外奉仕に出ていない人を知っているなら,そのような人を励まして,自分と一緒に奉仕するよう誘うことができるかもしれません。
Hvernig ættu yngri bræður að hugsa um samstarf við hina eldri?
若い人たちはどのように年長の人たちと協力して働けますか。
Hvernig væri að bjóða einhverjum sem þú hefur ekki starfað með lengi samstarf í þessari viku?
最近一緒に奉仕していない人を誘って,今週野外宣教を共にするのはいかがでしょうか。
Samstarf milli trúfélaga - hvað finnst Guði um það?
宗教間の交流を神は喜ばれますか
Væri ekki ráð að biðja umsjónarmanninn í hópnum þínum um samstarf ef hann hefur ekki enn þá farið með þér í starfið?
群れの監督が,宣教奉仕であなたと一緒に働く機会をまだ設けていないなら,自分からそれを求めてみてはいかがですか。
1 Páll postuli var kostgæfinn í þjónustu sinni síðustu æviárin og átti náið samstarf við Tímóteus og Títus.
1 使徒パウロは,熱心な宣教奉仕の最後の年月,テモテおよびテトスと密接に働き,それぞれに同じような励ましの言葉を書きました。
Á heimilum sínum og samkomum út um allan heim munu vottar Jehóva halda áfram að hvetja börnin sín til að láta ekki sitt eftir liggja til að þetta samstarf skóla, nemanda og heimilis beri góðan ávöxt.
証人たちはこれからも,家庭において,また世界中の証人たちの崇拝の場において,自分たちの子供が,この実りある協調の関係において自分の役割を果たすように教えつづけてまいります。
Með því að bjóða farandhirðinum samstarf eða með því að bjóða honum í mat getum við „uppörvast saman“.
また自ら進んで,旅行する監督と野外宣教で一緒に働いたり,旅行する監督に食事を提供したりするなら,「相互に励まし合う」結果になります。(
Slíkt samstarf er í hæsta máta ólíklegt með tilliti til þeirrar ágirndar og ábatavonar sem er driffjöður hinnar ólöglegu fíkniefnaverslunar — að ekki sé nú minnst á ósættanlegan stjórnmálaágreining.
融和できない政治上の相違は言うに及ばず,違法薬物の売買に見られる非常に強い貪欲な利益追求の動機を考えれば,そのような完全な協力はとてもありそうには思えません。
Vera má að brautryðjanda vanti samstarf í boðunarstarfinu síðdegis einhvern daginn.
週日の午後に一人で奉仕している開拓者がいるかもしれません。
‚Undravert samstarf
「奇跡的なチームワーク」
Eigðu gott samstarf við aðstoðarmennina þannig að nemendur fái viðeigandi leiðbeiningar í framhaldinu, óháð því í hvaða kennslustofu þeir flytja næsta verkefni sitt.
生徒が次の話をどの会場で行なうにしても,生徒を効果的に助けてゆけるよう,それら助言者たちと緊密な関係を保ってください。
Umsjónarmaður starfshóps þíns ætti að reyna að fá samstarf með þér fljótlega eftir að þú flytur á staðinn.
野外奉仕の群れの監督は,できるだけ早い機会にあなたと奉仕します。
Farið yfir hvaða ráðstafanir hafi verið gerðar til að samstarf milli þessara hópa virki sem best.
関係する群れや会衆同士が伝道活動の面で協力できるようにするため,具体的な取り決めがあるならその概要を説明する。
Hlýðni og samstarf verður regla en ekki undantekning.
従順であるのが当たり前になり,協力するのが当然のことになるのです。
Skömmu síðar hitti hann loks Delbrück, ásamt Alfred Hershey, og hófu þeir hið farsæla samstarf sitt við Cold Spring Harbor Laboratory og á rannsóknastofu Delbrücks við Vanderbildt háskóla.
ルリアはすぐにデルブリュックとハーシーに会い、彼らは共同してコールド・スプリング・ハーバー研究所やデルブリュックの研究室があるヴァンダービルト大学で実験を行った。
Gætirðu eldað fyrir þau, hjálpað þeim með eitthvað á heimilinu, boðið þeim far á samkomu eða boðið þeim samstarf?
食事を届けたり,家事を手伝ったり,集会の送迎をしたり,一緒に宣教を行なうよう誘ったりすることはできますか。(
Alþjóðlegt samstarf
国際的な協力

アイスランド語を学びましょう

アイスランド語samstarfの意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、アイスランド語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

アイスランド語について知っていますか

アイスランド語はゲルマン語であり、アイスランドの公用語です。 これはインド・ヨーロッパ語族であり、ゲルマン語グループの北ゲルマン語族に属しています。 アイスランド語話者の大多数はアイスランドに住んでおり、約32万人です。 8,000人以上のネイティブアイスランド語話者がデンマークに住んでいます。 この言語は、米国では約5,000人、カナダでは1,400人以上が話しています。 アイスランドの人口の97%がアイスランド語を母国語と見なしていますが、アイスランド以外のコミュニティ、特にカナダでは話者の数が減少しています。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved