アイスランド語のsporはどういう意味ですか?

アイスランド語のsporという単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,アイスランド語でのsporの使用方法について説明しています。

アイスランド語sporという単語は,一針を意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語sporの意味

一針

noun

その他の例を見る

16. (a) Hvers vegna geta margir vottar Jehóva sett sig í spor Páls í þrengingum hans?
16 (イ)多くのエホバの証人が,パウロの忍んだ患難に共感を覚えるのはなぜですか。(
Það er því mikilvægt að reyna að setja sig í spor einstaklingsins og komast að því hvað hann vilji helst að þú gerir og hvers hann þarfnist.
ですから,是非とも必要なのは,相手の立場に自分を置き,その人が実際に何を望んでいるかを知ることです。
Ef sú var raunin hefur Jesús líklega getað sett sig í spor þeirra.
前の記事で学んだように,イエスもそのような問題を経験したからです。
GETURÐU sett þig í spor Lindu sem var miður sín þegar trúsystir bar hana röngum sökum?
あなたもその気持ちが分かりますか。 リンダは信仰の仲間に深く傷つけられました。
Með því að gefa þannig gætur hver að öðrum byggjum við upp ósvikna samkennd og setjum okkur í spor annarra. — Filippíbréfið 2:4; 1. Pétursbréf 3:8.
このようにして『互いのことをよく考える』なら,純粋の思いやり,つまり同情心を育むのに役立ちます。 ―フィリピ 2:4。 ペテロ第一 3:8。
Hvernig hjálpar það ykkur að skilja námsefnið betur að setja ykkur í spor annars einstaklings?
その人物の立場になって考えてみることは,あなたが学んでいることをもっとよく理解する上でどのように役立ちますか。
(Sálmur 51:7) Við getum ekki hugsað eða hegðað okkur fullkomlega rétt frekar en nokkur annar, þannig að við ættum tvímælalaust að geta sett okkur í spor annarra og komið fram við þá eins og við viljum láta koma fram við okkur.
詩編 51:5)わたしたちは他の人と同じく,完全に考えたり行動したりできるわけではありません。 ですから,感情移入をし,自分が扱ってもらいたいと思うように他の人を扱うべきなのは確かです。(
▪ Settu þig í spor vinarins.
■ 相手の身になって考えましょう。
„Fyrstu skrefin . . . eru óþekkt, . . . engin spor eru eftir.“ — Red Giants and White Dwarfs d
「初めの段階......は知られていない。 ......その跡をたどらせるものは何も残っていない」―「赤色巨星と白色矮星」ニ
Hann setti sig í spor annarra og tók með í reikninginn bakgrunn þeirra í lífinu.
パウロは彼らの立場や彼らの背景の中に自分自身を置きました。
JEHÓVA gaf okkur hæfileikann að geta sett okkur í spor annarra.
エホバは,他の人の立場に立って考える能力を与えてくださいました。
Margir kristnir menn nú á dögum hafa gengið í gegnum sambærilegar raunir og geta því sett sig í spor hans.
今日のクリスチャンの中には,ヨブの経験を読むと身につまされる思いがする人も,少なからずいることでしょう。
„Augu Guðs hvíla á vegferð mannsins, hann horfir á hvert hans spor.“ – JOBSBÓK 34:21.
「神の目は人の道の上にあり,そのすべての歩みを見られる」。 ―ヨブ 34:21。
Með því að gera þitt besta til að setja þig í spor þeirra stendurðu samt betur að vígi til að sinna þeim.
そのとおりだとしても,ひとり親の境遇に感情移入するよう最善を尽くすなら,「思いやりをもって行動する」ことが容易になるでしょう。
4 Þegar þú lest um einhvern af spámönnum Jehóva er gott að þú setjir þig í spor hans.
4 エホバの預言者についての記述を読むたびに自分をその場に置いてみると,益が得られます。
Settu ūig í ūeirra spor.
あいつ ら の 立場 で 考え ろ 。
Enda þótt kóresku bræðurnir hafi sætt erfiðari fangavist en ég get ég sett mig í spor þessara ungu bræðra.
韓国の若い兄弟たちのほうが刑務所でつらい思いをしてきたとはいえ,私には彼らがどんなことを経験してきたか分かります。
17 Hógværð, lítillæti, þolinmæði og það að setja okkur í spor annarra er mikilvægt til að miðla upplýsingum með áhrifaríkum hætti.
17 慎み深さ,へりくだった思い,辛抱,感情移入は,情報を伝える際の効果的な意思伝達に不可欠です。
Að leita fyrst Guðsríkis léttir hvert spor,
イエスの言葉当てはめ
„Ég hafði gaman af því að setja mig í spor hetja sem voru á mínum aldri og ferðuðust um í ímynduðum heimi,“ segir hann.
ぼくは,空想の世界で冒険をする,同世代の主人公たちになりきっていました」と言います。
Geturðu sett þig í spor hans?
自分もネルソンとどこか似ていると思われることがありますか。
16 Margir kristnir nútímamenn geta sett sig í spor Páls í þrengingum hans.
16 今日の多くのクリスチャンは,パウロの忍んだ患難に共感を覚えます。(
Þótt þú getir ekki vitað návæmlega hvernig honum líður getur þú sýnt að þú viljir geta sett þig í spor hans.
うつ病の人がどう感じているかを正確に知ることは不可能ですが,知りたいという気持ちを示し,純粋な関心を表わすことはできます。
Það að setja okkur í spor áheyrenda okkar hjálpar okkur að koma sannleikanum á framfæri við þá í samræmi við hugsunarhátt þeirra og tilfinningar.
感情移入は,聴き手の考え方や感じ方に応じて真理を伝達するための助けになるでしょう。「
Ef augun fara að horfa á eitthvað annað, til dæmis það sem er að gerast í kringum okkur, er óhjákvæmilegt að við stígum rangt spor fyrr eða síðar.
周囲で行なわれている事柄やほかの物に焦点を合わせ,自分の目をさまよわせていると,遅かれ早かれ必ず足を踏みはずすことになります。 一心に注意を払い,真剣に努力を集中しなければ,従うべき足跡からそれてしまうでしょう。

アイスランド語を学びましょう

アイスランド語sporの意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、アイスランド語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

アイスランド語について知っていますか

アイスランド語はゲルマン語であり、アイスランドの公用語です。 これはインド・ヨーロッパ語族であり、ゲルマン語グループの北ゲルマン語族に属しています。 アイスランド語話者の大多数はアイスランドに住んでおり、約32万人です。 8,000人以上のネイティブアイスランド語話者がデンマークに住んでいます。 この言語は、米国では約5,000人、カナダでは1,400人以上が話しています。 アイスランドの人口の97%がアイスランド語を母国語と見なしていますが、アイスランド以外のコミュニティ、特にカナダでは話者の数が減少しています。

© Copyright 2021 - 2023 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved