タイ語のฉันแต่งงานแล้วはどういう意味ですか?

タイ語のฉันแต่งงานแล้วという単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのฉันแต่งงานแล้วの使用方法について説明しています。

タイ語ฉันแต่งงานแล้วという単語は,私は結婚しています, 結婚してるを意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語ฉันแต่งงานแล้วの意味

私は結婚しています

Phrase

ต้องขอโทษด้วยนะคะ แต่ฉันแต่งงานแล้ว
申し訳 あ り ま せ ん 私 結婚 し て る の で

結婚してる

Phrase

その他の例を見る

ฉัน รู้ ว่า พระเจ้า ทรง ประเมิน ค่า ร่าง กาย ของ มนุษย์ ไว้ สูง แต่ เรื่อง นี้ ก็ ไม่ อาจ ฉุด รั้ง ฉัน จาก การ ทํา ร้าย ตัว เอง.”—เจนนิเฟอร์, อายุ 20 ปี.
でも,やめられませんでした」。 ―ジェニファー,20歳。
กับ ลูก สอง คน ของ ฉัน ใน เวลา นี้
現在の私と二人の子ども
ฉันจะทําไปเรื่อยๆ เพื่อแพทริเซีย สมเสร็จตัวนึงที่เราจับและติดตามมันที่ป่าแอตแลนติก เมื่อหลายปีก่อน เพื่อริตาและลูกน้อยของมัน วินเซ็นท์ ที่แพนทานัล
そしてこの活動は 私の名前にちなんだパトリシア― 大西洋岸森林で 何年も前に 私たちが最初に捕えて 監視をしたバクのため そして パンタナルの リタとその子ども ビンセントのためです
ฉัน เป็น ผู้ หญิง คน แรก หลัง จาก ฮาวา ที่ มี ชื่อ บันทึก ใน คัมภีร์ ไบเบิล.
わたしは聖書の中でエバの次に名前が出てくる女性です。
พ่อเจ้าก็มิได้รักข้าเมื่อเราแต่งงานกัน
結婚 当時 あなた の 父 は を 愛 し て は い な かっ た
ฉันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปัน สารนี้อีกครั้งที่เท็ด
今日 再び TED で私の話を皆さんと 共有できて本当に有難く思っています 今日 再び TED で私の話を皆さんと 共有できて本当に有難く思っています
304 37 ฉัน ควร รับ บัพติสมา ไหม?
304 37 バプテスマを受けるべきだろうか
เธอไม่ใช่ลูกสาวฉัน
君 は 僕 の 娘 じゃ な い
แม่ฉันป่วยมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว
母は先月から病気だ。
เมื่อ ลูก โต เป็น วัยรุ่น แล้ว ฉัน จะ ยัง สอน เรื่อง พระเจ้า แก่ เขา ได้ อย่าง ไร?
思春期になってからも子どもに霊的価値観を教えていくには,どうしたらよいのだろう。
สิ่งที่ฉันต้องการคือ ทําให้ทุก ๆ วันของ ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสัน มีความรู้สึกเหมือนกับลุงของฉันในวันนั้น
全てのパーキンソン患者に あの日の叔父と 同じ気持ちを 味わってもらいたいのです
บาง ที คุณ อาจ สงสัย ว่า ‘ข้อ เท็จ จริง ที่ ว่า พระ ยะโฮวา ดู เหมือน ไม่ ได้ ทํา อะไร เกี่ยว กับ การ ทดลอง ที่ เกิด ขึ้น กับ ฉัน หมาย ความ ว่า พระองค์ ไม่ ทรง ทราบ สภาพการณ์ ของ ฉัน ไหม หรือ ว่า พระองค์ ไม่ ทรง ใฝ่ พระทัย ใน ตัว ฉัน?’
試練についてエホバが何もしてくださらないように見えるのは,わたしの状況に気づいておらず,わたしのことを気遣っておられないからだろうか』。
ฉันควรจะถามมั้ยว่า คุณไปเอามาจากไหน
どこ で 入手 し た か 聞 く べ き ?
ออกโรงจะอยู่ในห้วงอวกาศก่อนที่ เขาจะรู้ตัวดีว่าฉันหายไป
彼 が 私 が 去 る と 理解 する 前 に ロック ダウン は 宇宙 空間 に い る だ ろ う
“อย่าง ไร ก็ ตาม ครั้ง หนึ่ง ใน วัน อาทิตย์ ที่ ไป ร่วม ประชุม ฉัน ได้ ยิน อะไร บาง อย่าง ที่ เปลี่ยน ความ คิด ของ ฉัน.
「しかし,ある日曜日,わたしの態度は変化しました。
ฉันไม่ได้มีส่วนร่วมในการสนทนา
わたしはその会話に加わらなかった。
ตอนนี้เขามีการควบคุมการ ดําเนินงานของอื่น ๆ ของฉัน 50
今 は 彼 が 他 の 50 の 作戦 統制 を し て る
ฉันไม่เข้าใจว่ามาโซต้องการอะไร
マソ が 望 ん で い る もの が 何 だ か 分か ら な い
รูปตอนลูกของฉันเพิ่งคลอด
息子が生まれたときの写真なんです
14 ฉัน นับถือ และ รัก มาตรฐาน ด้าน ศีลธรรม ของ คัมภีร์ ไบเบิล ไหม?
14 聖書の道徳規準を重んじ,愛しているか。(
เพราะว่า ฉันน่าจะสามารถช่วยนายออกไปได้
お前 を 出 す の を 手伝 っ て やれ る か も
แล้วพ่อของฉันละ
父 は どう な の ?
เพื่อนคนหนึ่ง บอกฉัน ให้นําสิ่งนี้ให้คุณ
友人 から これ を 預か っ て き ま し た
ฝันของปิกัสโซ่น้อยอายุเจ็ดขวบของฉัน เป็นอันต้องสลาย
小さな7歳のピカソの夢は 粉々に砕かれました
ฉันคิดว่าทอมมาจากออสเตรเลีย แต่ฉันอาจจะผิดก็ได้
トムはオーストラリア出身だと思うけど、違うかも。

タイ語を学びましょう

タイ語ฉันแต่งงานแล้วの意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved