タイ語のภาพยนตร์การ์ตูนはどういう意味ですか?

タイ語のภาพยนตร์การ์ตูนという単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのภาพยนตร์การ์ตูนの使用方法について説明しています。

タイ語ภาพยนตร์การ์ตูนという単語は,アニメ, アニメーション, アニメーション映画, カートゥーンを意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語ภาพยนตร์การ์ตูนの意味

アニメ

noun

アニメーション

noun

アニメーション映画

noun

カートゥーン

noun

その他の例を見る

ชาลี แชปลิน ใน ภาพยนตร์ ที่ ประสบ ความ สําเร็จ ของ เขา เรื่อง หนึ่ง เล่น ไวโอลิน ด้วย มือ ซ้าย.
チャールズ・チャップリンは,大ヒットした映画の中でバイオリンを左手で弾いてみせました。
ราช สมาคม เพื่อ ป้องกัน การ ทารุณ สัตว์ (อาร์ เอส พี ซี เอ) คาด ว่า ต่อ ไป พวก ดัลเมเชียน จะ ถูก ทิ้ง เมื่อ พันธุ์ นี้ ซึ่ง เคย เป็น ที่ นิยม เนื่อง จาก ภาพยนตร์ เรื่อง หนึ่ง เมื่อ ไม่ นาน มา นี้ กลับ เสื่อม ความ นิยม.
王立動物虐待防止協会(RSPCA)では,最近の映画で人気が上昇したダルメシアン種が,流行遅れになればやがて捨てられるだろうと予想する。
การ ศึกษา นี้ สรุป ว่า “ภาพยนตร์ ที่ ถูก จัด อยู่ ใน เรต เดียว กัน อาจ มี ปริมาณ และ ชนิด ของ เนื้อหา ที่ ไม่ เหมาะ สม แตกต่าง กัน มาก” และ บอก ว่า “การ จัด เรต โดย อาศัย กลุ่ม อายุ อย่าง เดียว ไม่ ได้ ให้ ข้อมูล เพียง พอ ว่า ภาพยนตร์ นั้น มี ภาพ หรือ เนื้อหา เกี่ยว กับ ความ รุนแรง, เรื่อง ทาง เพศ, คํา หยาบ และ เรื่อง อื่น ๆ มาก เท่า ไร.”
その研究は結論として,「同じレイティングの映画でも,見る人を不快にさせ得る箇所の数とその内容はかなり異なる場合がある」,「年齢によるレイティングだけでは,暴力やセックスのシーン,使われる不敬な言葉などについての十分な情報は得られない」と述べています。
เมื่อ พ่อ แม่ ของ ดิฉัน ได้ ชม “ภาพยนตร์ เรื่อง การ ทรง สร้าง” ท่าน รู้สึก ตื่นเต้น มาก.
両親は,「創造の写真劇」を見たときとても興奮しました。
อย่าง ไร ก็ ตาม หนังสือ พิมพ์ นิวซีแลนด์ เล่ม หนึ่ง รายงาน ว่า “มี หลักฐาน มาก ขึ้น ที่ จะ เชื่อม ภาพยนตร์ และ วีดิโอ ที่ รุนแรง กับ พฤติกรรม ที่ รุนแรง ของ ผู้ ดู บาง คน.”
しかしニュージーランドのある新聞が伝えているとおり,「暴力的な映画やビデオと,それを見る人の暴力行為との間には関連があるという証拠が増えて」います。
วินซ์ แฮมมอนด์ ได้ ลง ความ เห็น ใน ทํานอง เดียว กัน ว่า “ภาพยนตร์ ส่วน มาก ที่ ฉาย ใน ประเทศ อุตสาหกรรม อย่าง น้อย ที่ สุด ต้อง มี ความ รุนแรง บ้าง โดย มี หลาย เรื่อง ที่ จัด ว่า รุนแรง หรือ รุนแรง มาก.”
工業国で上映される映画の大半は,少なくとも幾らかの暴力シーンを含んでおり,暴力的な映画,あるいは極めて暴力的な映画という評価を得ているものも少なくない」。
ฉะนั้น บิดา มารดา จําเป็น ต้อง ควบคุม ดู แล บุตร และ ให้ การ ชี้ แนะ ตาม หลัก พระ คัมภีร์ อย่าง มี เหตุ ผล เกี่ยว กับ การ ใช้ อินเทอร์เน็ต เหมือน กับ ที่ พวก เขา จะ ให้ การ ชี้ แนะ บุตร ใน เรื่อง การ เลือก ฟัง ดนตรี หรือ ดู ภาพยนตร์.—1 โก.
そのため,親は子どもたちをよく見守る必要があり,インターネットを使用することについて,子どもが音楽や映画を選ぶときと同じように,健全で聖書的な指導をする必要があります。
พวก เขา มี การ แสดง ดนตรี ร็อก ทาง ศาสนา, ห้อง สําหรับ การ ยก น้ําหนัก, โต๊ะ บิลเลียด, สถาน รับ เลี้ยง เด็ก, โรง ภาพยนตร์.
宗教音楽をロック調で演奏するライブコンサート,ウエート・リフティング用の部屋,ビリヤードの台,託児室,専用の映画館などがあります。
ที่จริง อาทิตย์นี้ผมไปดู ภาพยนตร์คุณภาพเยี่ยม เรื่อง "อาร์โก้ แผนฉกฟ้าแลบลวงสะท้านโลก" (Argo)
先週 「アルゴ」を見てきました ハイクオリティーな映画です
ขณะ ที่ มี การ ฉาย “ภาพยนตร์ เรื่อง การ ทรง สร้าง” ครบ ชุด ต่อ ไป ใน เมือง ใหญ่ ๆ ชุด “ยูรีคา” ได้ เสนอ ข่าวสาร พื้น ฐาน อย่าง เดียว กัน ใน หมู่ บ้าน ต่าง ๆ และ ตาม เขต ชนบท.
写真劇」全巻は大都市で上映される一方,その縮約版の「ユリーカ劇」は農村部で上演され,基本的には同じメッセージが伝えられました。「
เรื่อง เพศ เป็น เรื่อง ที่ ดู มี เสน่ห์ และ น่า ตื่นเต้น จริง ๆ ทั้ง ใน โทรทัศน์ และ ภาพยนตร์.
テレビや映画では,常にセックスがとても魅力的で刺激的なものとして映し出されます。
ใน ปี 1998 นัก พนัน ชาว อเมริกัน ใช้ เงิน ราว ๆ ห้า หมื่น ล้าน ดอลลาร์ ไป กับ การ พนัน ถูก กฎหมาย ซึ่ง มาก กว่า เงิน ที่ พวก เขา ใช้ ไป กับ การ ซื้อ บัตร ชม ภาพยนตร์, ซีดี หรือ เทป เพลง, การ แข่งขัน กีฬา, สวน สนุก, และ วิดีโอ เกม รวม กัน.
1998年にアメリカ人が合法的ギャンブルに費やした額は,およそ500億ドルです。 これは,映画のチケット,音楽ソフト,スポーツ観戦,テーマパーク,テレビゲームなどに費やしたお金の総額を上回っています。
แต่ คน ที่ อยู่ ใน วงการ ภาพยนตร์ อยาก ให้ คน จํานวน มาก ๆ พา กัน เข้า ไป ใน โรง ภาพยนตร์ ที่ เย็น สบาย ใน ฤดู นี้.
とはいえ,映画業界はこの時期に大勢の人が屋内で何時間も映画を見て過ごすことを当て込んでいます。
บ่อย ครั้ง เรา ต้อง ดําเนิน การ อย่าง รวด เร็ว เพราะ ไม่ ต้องการ ให้ ผู้ นํา ศาสนา ใน ท้องถิ่น ขัด ขวาง การ ฉาย ภาพยนตร์ ของ เรา.
上映を妨害しようとする地元の僧職者を出し抜くためにすばやく行動する必要がしばしばありました。
เมื่อ ถึง ปลาย ปี 1914 มี มาก กว่า 9,000,000 คน ใน สาม ทวีป ได้ ชม “ภาพยนตร์ เรื่อง การ ทรง สร้าง” ซึ่ง มี ทั้ง การ ฉาย ภาพ เคลื่อน ไหว และ ภาพ นิ่ง ที่ อธิบาย เรื่อง รัชสมัย พัน ปี ของ พระ คริสต์.
1914年の終わりまでに三つの大陸の900万人以上の人々が,キリストの千年統治について説明する活動写真とスライドを含む「創造の写真劇」を見ました。
“บรรดา บิดา มารดา และ ครู นั่น แหละ คือ ผู้ ซึ่ง ควร ลด ความ เป็น วีรบุรุษ ที่ มี การ ส่ง เสริม โดย ภาพยนตร์ และ ทีวี ให้ น้อย ลง เพื่อ จะ ไม่ ทํา ให้ ความ ตาย กลาย เป็น เรื่อง ไม่ สลัก สําคัญ” หนังสือ พิมพ์ จูร์นัล ดู บราซิล อธิบาย.
「親と教師は,死が軽視されないよう,映画やテレビが勧める英雄行為にそれほどの価値はないことを伝えるべきである」と,ジョルナル・ド・ブラジル紙は説明している。
ตาม หนังสือ ประวัติ ภาพยนตร์ พร้อม ภาพ ประกอบ บอก ว่า นั่น คือ อีที จาก อวกาศ นอก โลก มี ลักษณะ พิลึก แต่ ใน แง่ หนึ่ง ก็ ดู น่า รัก ซึ่ง เป็น ดารา นํา ใน ภาพยนตร์ เรื่อง อีที เพื่อน รัก!
図解 映画の歴史」によれば,それはグロテスクながらも,なぜかかわいい宇宙人のE. T. でした。 映画「E. T.」 の“主役”です。
หากภาพยนตร์ถูกจํากัดเนื่องจากการควบคุมโดยผู้ปกครอง คุณจะไม่เห็นภาพยนตร์เหล่านั้นในแอป Play Store หรือในแอป Play Movies แม้ว่าคุณจะเช่าหรือซื้อภาพยนตร์เหล่านั้นแล้วก็ตาม
映画が保護者による使用制限によって制限されている場合は、レンタル済みや購入済みの場合でも、Play ストア アプリや Play ムービー アプリにその映画は表示されなくなります。
ใช่ แล้ว หนังสือ, ภาพยนตร์, และ เพลง แทบ ไม่ เคย พรรณนา ถึง ความ รัก อย่าง ที่ ตรง กับ ความ เป็น จริง เลย.
確かに,読み物や映画や歌が愛を正しく描くことはまれです。
เด็ก ๆ ใช้ เวลา หลาย ชั่วโมง นับ ไม่ ถ้วน ดู การ์ตูน ทาง ทีวี.
子供たちはテレビ漫画を何時間も見ています。
ใน เดือน พฤศจิกายน 1998 ภาพยนตร์ สารคดี ที่ มี การ เสนอ ภาพ ของ เบเธล อาคาร สํานักงาน สาขา ของ พยาน พระ ยะโฮวา ใน ลูวีเย ประเทศ ฝรั่งเศส ได้ แพร่ ภาพ ใน รายการ โทรทัศน์ ของ ประเทศ.
1998年の11月,フランスのルビエにあるベテル,つまりエホバの証人の支部施設の映像が,フランス国営テレビのドキュメンタリーで放映されました。
เคเบิล ทีวี ทํา ให้ หนุ่ม สาว บาง คน หา ดู ภาพยนตร์ ลามก ชนิด โจ่งแจ้ง ได้ อย่าง ง่าย ดาย.
ケーブルテレビによって,ある若者たちはハードコアポルノを簡単に見ることができます。
ที่ จริง อาหาร พลาสติก สามารถ ใช้ แทน อาหาร จริง ได้ ดี มาก เมื่อ ต้อง ถูก แสง ไฟ แรง ๆ ที่ ใช้ ใน การ ถ่าย ภาพยนตร์.
確かに,焼けつくような撮影用の照明を考えると,食品サンプルは優れた代用品と言えます。
หากคุณคืนภาพยนตร์หรือรายการทีวีเพื่อขอรับเงินคืน ระบบอาจนําภาพยนตร์หรือรายการทีวีดังกล่าวออกจากคลังของคุณและคุณจะดูรายการนั้นไม่ได้
払い戻しを受けるために映画やテレビ番組を返品した場合、ライブラリから削除されて視聴できなくなる可能性があります。
ผู้ คน มาก มาย มา ชม ภาพยนตร์ เหล่า นี้.
映画の上映会を開くと大勢の人々が集まりました。

タイ語を学びましょう

タイ語ภาพยนตร์การ์ตูนの意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved