タイ語のทะเลสาบเออรี่はどういう意味ですか?

タイ語のทะเลสาบเออรี่という単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのทะเลสาบเออรี่の使用方法について説明しています。

タイ語ทะเลสาบเออรี่という単語は,エリー湖を意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語ทะเลสาบเออรี่の意味

エリー湖

noun

その他の例を見る

ระยะ เวลา หนึ่ง เรา มี ส่วน ใน งาน หมวด ด้วย โดย เยี่ยม ประชาคม ต่าง ๆ ตั้ง แต่ หมู่ เกาะ ควีน ชาร์ล็อต ไป ทาง ตะวัน ออก ข้าม เทือก เขา ไป ถึง ทะเลสาบ เฟรเซอร์ และ ต่อ มา ก็ ไป ไกล ถึง เมือง พรินซ์ จอร์จ และ แมกเคนซี.
一時は巡回の業にも加わらせていただき,クイーンシャーロット諸島から東に向かって山脈を越え,フレーザー湖まで,後にはプリンスジョージやマッケンジーまでの諸会衆を訪問しました。
(1 ติโมเธียว 3:8, ล. ม.) ฉะนั้น หาก คุณ ต้องการ ทํา ให้ พระ ยะโฮวา พอ พระทัย คุณ จะ ต้อง หลีก เว้น จาก การ พนัน ทุก รูป แบบ รวม ไป ถึง ลอตเตอรี่, ไฮโล, และ การ พนัน แข่ง ม้า.
テモテ第一 3:8)ですから,エホバに喜んでいただきたいなら,宝くじやビンゴや競馬など,どんな種類の賭け事も行なわないでしょう。
ในการแข่งขันระหว่างมนุษย์และจักรกล ที่โด่งดังที่สุดตั้งแต่ จอห์น เฮนรี่ ผมเล่นในสองเมทช์ แข่งกับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็ม ที่มีชื่อว่า ดีพ บลู
ジョン・ヘンリー以降 最も有名な人間対機械の競争で 私は 2度 IBMのスーパーコンピュータ 「ディープ・ブルー」と対戦しました
โบว์: "มาช่วยฉันหน่อยได้ไหม เฮนรี่" เป็นคําพูดของนักวิทยาศาสตร์ที่ดี จริงไหมครับ
「手伝ってくれない ヘンリー?」 素晴らしい科学者ぶりですね
ฉันเพิ่งคุยกับโรซารี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
" 戻 っ て 来い ロザリー と 電話 で 話 し た "
เขาอาจจะเป็นหรือไม่ได้เป็นคนแรกที่ไต่เขาเอเวอเรสต์ มากกว่า 30 ปี ก่อนเอดมันด์ ฮิลลารี่ (Edmund Hillary)
彼がエベレストに登った最初の 人間かもしれない エドモンド・ヒラリーの 30年以上も前にです
ใน สมัย โบราณ ผู้ คน ที่ อาศัย อยู่ ตาม ส่วน ต่าง ๆ ของ อินเดีย เรียน รู้ ว่า เป็น การ ดี ที่ สุด ที่ จะ ไม่ พึ่ง น้ํา จาก แม่น้ํา และ ทะเลสาบ เพียง อย่าง เดียว ซึ่ง มัก จะ แห้ง ขอด เมื่อ หมด ฤดู มรสุม.
古代にはインドのどこに住む人々も,雨期を過ぎるとかれてしまう川や湖の水だけに頼らないほうがよいことに気づいていました。
“เมื่อ มัน วิ่ง รี่ เข้า มา แล้ว หยุด ห่าง จาก คุณ ประมาณ สี่ หรือ ห้า เมตร” เขา ตอบ.
「狙いを定めて疾走してきても,四,五メートル離れた所で止まりますからね」と彼は答えます。
ตอน เย็น ๆ พวก เด็ก ๆ จะ กระโดด น้ํา เล่น ใน ทะเลสาบ พวก ผู้ ชาย จะ นั่ง คุย กัน ใน ร้าน กาแฟ และ เสียง ดนตรี ดัง กังวาน ไป ทั่ว บรรยากาศ ยาม ค่ํา.
一日の終わりに,子どもたちは楽しそうに湖で泳いで遊び,男性たちは茶店で語り合い,涼しい夜風に乗って音楽が聞こえてきます。
มี อยู่ ครั้ง หนึ่ง กลุ่ม ไพโอเนียร์ ซึ่ง พูด ภาษา เกชัว และไอย์มารา ได้ เดิน ทาง ไป ยัง เกาะ อะมันทานี และ เกาะ ทาคีเล ใน ทะเลสาบ ติติกากา.
しばらく前に,ケチュア語やアイマラ語を話す一群の開拓者が,チチカカ湖の中のアマンタニ島とタキレ島に行きました。
เฮนรี่ ทิบส์ เป็นผู้ป่วย เขาต้องการการบําบัดทางจิต
ヘンリー ・ ティブス は 病気 だ 心理 的 な 助け を 必要 と し て い る
รสเชอรี่ช็อกโกแลตก้อนมะพร้าวเหรอ
チェリー ・ チョコ ・ ココ チップ ?
มิ ช้า มิ นาน น้ํา ส่วน ใหญ่ ใน แม่น้ํา ทะเลสาบ หรือ แม้ แต่ ใน มหาสมุทร จะ กลาย เป็น น้ํา แข็ง.
やがて,川や湖,さらには,大洋の水に至るまで,その多くの部分が固い氷となってしまうかもしれません。
คุณต้องโน้มน้าวให้มากกว่านี้หน่อยนะ แกรี่
もう ちょっと 説得 力 が あ っ て も い い ん じゃ な い ゲーリー
จะช่วยสร้างภาพจําลอง เรามาขยายอะตอมเหล่านี้ให้ใหญ่ เป็นขนาดของผลบลูเบอรี่
視覚化のために それぞれの原子を ブルーベリーの大きさまで拡大してみましょう
เรื่องเกี่ยวกับสกอต (แฮมเลต) นั่นล่ะครับ [แก้ไข: ข้อความนี้มาจากเรื่อง เฮนรี่ที่ 4 องค์ที่ 2] (เสียงหัวเราะ) ในเวลาเดียวกัน "การนอนหลับเป็นดั่งโซ่ทองคํา ที่ผูกคล้องสุขภาพและร่างกายของเราเอาไว้ด้วยกัน"
スコットランドが舞台です 〔訂正: 『ヘンリー四世』第2部〕 (笑) 同じ時代に言われたのが 「眠りは 黄金の鎖であり 健康と 我々の身体を結びつけるもの」
เพื่อ รับรอง ข้อ นี้ ดะ อินเทอร์เพรเท่อส์ ดิคชันนารี่ อ็อฟ ดะ ไบเบิ้ล แถลง ดัง ต่อ ไป นี้:
この点を認めて,「解説者のための聖書辞典」はこう述べています。
"ถ้าผมถูกล๊อตเตอรี่ ผมจะ ..." และเริ่มจินตนาการถึงสิ่งที่พวกเขาจะทํา
"もし自分が宝くじに当たったらどうするか"という 空想話でした
และ นอก จาก นั้น จะ ว่า อย่าง ไร สําหรับ โคก ที่ ดู แปลก ตา รอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่ง มี ต้น ไม้ ขึ้น หนา ทึบ มาก?
そしてまた,樹木が青々と茂る,湖の周りのあの特徴のある土手はどうなのでしょうか。
ใน ปี 1996 ภูเขา ไฟ ที่ เข้าใจ กัน ว่า สงบ ไป แล้ว ได้ เกิด ระเบิด ขึ้น ใต้ ทะเลสาบ คา ริม สกี ทํา ให้ เกิด คลื่น สูง 10 เมตร ซึ่ง ซัด ทําลาย ป่า ไม้ ที่ อยู่ รอบ ๆ บริเวณ นั้น จน ราบ คาบ.
1996年,カルイムスキー湖の湖底にある,もはや噴火しないと思われていた火山が爆発し,高さ10メートルの大波が周囲の森の木々をなぎ倒しました。
แฮรี่ มีใครบางคนกําลังมองเรา
ハリー 、 誰 か 私 たち を 見 て る ?
หยุดนะ เฮนรี่
うるさ い 、 ヘンリー
ชาว ประมง แอฟริกา ตะวัน ออก ซึ่ง นํา ปลา เพิช แม่น้ํา ไนล์ มา ปล่อย ใน ทะเลสาบ วิกตอเรีย เพื่อ เสริม สร้าง แหล่ง อาหาร เป็น เหตุ ให้ เกิด สิ่ง ที่ นัก สัตววิทยา คอลิน ทัดจ์ เรียก ว่า “ความ หายนะ ทาง นิเวศ อัน ร้ายแรง ที่ สุด ใน ศตวรรษ นี้.”
東アフリカの漁師たちは,食糧源にしようとナイルパーチをビクトリア湖に持ち込み,動物学者コリン・タッジが「今世紀最大の環境災害」と呼ぶ事態を誘発しました。
เมื่อ เขา ไป แล้ว พยาน ฯ หลาย คน ที่ เป็น คน ท้องถิ่น ก็ ตรง รี่ มา หา ฉัน.
その人が立ち去ると,地元の証人たちが駆け寄ってきました。
ใน ทะเลสาบ แถบ แอฟริกา ซึ่ง มัน มัก บิน ไป บ่อย ๆ น้ํา ที่ นั่น ร้อน และ มี ลักษณะ กัด กร่อน มาก จน ทํา ให้ ผิวหนัง ของ คุณ เกรียม แต่ หนัง อัน เหนียว ทน ที่ ขา ฟลามิงโก ปก ป้อง มัน จาก อันตราย.”
またフラミンゴがよく飛来するアフリカの湖の水は,とても熱いうえ腐食性があるので人間の皮膚ならやけどをしてしまいます。 しかしフラミンゴの場合は,強じんな脚の皮が保護になってやけどをすることはありません」。

タイ語を学びましょう

タイ語ทะเลสาบเออรี่の意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved